Tänu infoturbe standardi ISKE vastavusauditi läbimisele
veebiregistratuuri infosüsteemis Medireg, oleme tõestanud infosüsteemi
konfidentsiaalsuse, käideldavuse ja tervikluse vastavalt turbeastmele M.