TUTVUSTUS
Medisofti veebipõhist registratuuri infosüsteemi Medireg on arendatud alates 2015-st aastast ja arendus jätkub. Mediregi-il on võimekus andmevahetuseks perearsti programmiga Perearst2 ja Perearst3, haigla infosüsteemiga LIISA ning üleriigiilise digiregistratuuriga. Tervisekeskustele pakume tervisekeskuse lahendust, mis võimaldab tervisekeskuses paiknevatel raviasutustel efektiivselt ära kasutada tervisekeskuse keskset ühist registratuuri lauda, loodes tervisekeskuse registraatoritele patsientide broneerimiseks sujuva võimaluse ühel leheküljel raviasutuste vahel vahetada. Kuid samas raviasutusetele säilib võimalus iseseisvalt hallata mitmesuguseid seadistusi (meeldetuletuskirjad, maksmine, töögraafikud jm), ning nende patsientide andmed ei avaldu teistele tervisekeskuse raviasutustele.
Turvalisus
Tänu infoturbe standardi ISKE vastavusauditi läbimisele juunis 2019 veebiregistratuuri infosüsteemis Medireg, oleme tõestanud infosüsteemi konfidentsiaalsuse, käideldavuse ja tervikluse vastavalt turbeastmele M.

Tööpäeviti 9:00 - 17:00

+372 659 5766

klienditugi@medisoft.ee

Räägu 35a, 13425 Tallinn

Riia 142, 50411 Tartu